Algemene voorwaarden


Al onze tarieven , zowel mondeling als schriftelijk zijn exclusief :

 • 21% BTW
 • Eventuele wachttijd
 • Laad en lostijd
 • Tol kosten
 • Ferry overtochten
 • Eventuele verblijfskosten

Wij rekenen verder géén 

 • Brandstoftoeslag
 • Filetoeslag
 • Weekendtoeslag
 • Nachttoeslag

 

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing :

 1. AVK
 2. AVC
 3. CMR
 4. Klik onderaan de knop voor de gewenste kopie hiervan op PDF formaat
AVK

Turms and conditions


All our rates,both orally and in writing are excluded of the following costs :

 • 21% TAX (For company's registered in The Netherlands only)
 • Standby time
 • Loading and offLoading time
 • Tol costs
 • Ferry crossings
 • Subsistence costs

We do not charge for the folowing :

 • fuel surcharge
 • congestion charge
 • weekend surcharge
 • Night owl surcharge

On all our work, depending on the nature of this work, the following conditions apply:

 1. AVK
 2. AVC
 3. CMR
 4. Klik on the button below for a copy in PDF format
AVK